Ex-Committee

Patron

Suresh Dev Bhattarai
संस्थापक
Late. Suresh Mudhvari
संस्थापक
Narsingh Byanjankar
मुख्य संरक्षक
Ganga Lal Amatya
संरक्षक
Khagendra Prashad Poudyal
संरक्षक
Umesh Chandra Regmi
संरक्षक
Gyanendra Chandra Shrestha
संरक्षक
Nirmal Tandukar
संरक्षक

Executive Committee

Rajiv Poudyal
President
Pawan Kumar Shrestha
Senior Vice-President
Shreehari Shrestha
Vice-President
Kailash Nath Amatya
Vice-President
Mahendra Prashad Joshi
Secretary
Shekhar Bahadur Chhetri
Treasurer
Saroja Poudyal
Member
Rabin Byanjankar
Member
Satya Man Lama
Member
Harihar Tandukar
Member
Raja Ram Tandukar
Member